Šīs dienas JAUNUMS!
Trīs sievietes, trīs samezglotas dzīves, trīs noslēpumi.
Bea ir atraitne, kura viena audzina dēlu un vēl aizvien sēro par mirušo vīru. Marina ir precējusies, un viņas dzīve ārēji šķiet nevainojama, tomēr viņai ir kāda slepena kaislība. Sida ir neatkarīga, spuraina vientuļniece, kuras plecus nospiež smaga pagātnes nasta – noslēpums, ko viņa vēl nav atklājusi nevienam.
Visas šīs sievietes saista ilggadēja draudzība, taču katrai ir kaut kas slēpjams.
Un šajā sieviešu draudzībā atrodas vieta arī vīriešiem…
No angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa.